KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

Simio Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach(40-005) przy ul. Moniuszki 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 000038811, posługującego się NIP: 7010302516, REGON: 142980698.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

marketingowym, jak również zrealizowania umowy w sytuacji zawarcia współpracy

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

udzielona przez Pana/Panią zgoda na wysłanie oferty marketingowej lub zgoda na zrealizowanie umowy świadczenia usług/umowy o współpracy, udział w procesie rekrutacji.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa: Biuro Rachunkowe, Kancelaria Radcy Prawnego. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy/realizacji zamówienia/ prowadzenia procesu rekrutacji.

Ma Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.

Podanie danych osobowych jest:

Warunkiem podjęcia współpracy/realizacji umowy/zamówienia.

Dane zostały podane:

Dane zostały podane dobrowolnie.